Tuvākā filiāle jūsu atrašanās vietai: Nav nosakāma

EUROPART uzticības dienests

Šodien plaši tiek runāts par atbilstību. Ko tad vispār nozīmē „atbilstība”? Ar atbilstību mēs saprotam vadlīniju un uzvedības standartu kopumu.

 

Ko tas nozīmē saistībā ar EUROPART?

Visiem mūsu uzņēmuma izpilddirektoriem, vadošajiem un ierindas darbiniekiem jāievēro likumā noteiktās prasības, vērtību programma un uzvedības standarti, kas ir apkopoti mūsu „Rīcības kodeksā”. Visiem darbiniekiem ir jāiepazīstas ar šīs pamatnostādnes saturu, tas jāpārzina un jārīkojas saskaņā ar to, jo šī vērtību programma un uzvedības standarti veido mūsu ikdienas darba pamatu. Vadītājiem ir īpaša atbildība par šīs vērtību programmas un uzvedības standartu īstenošanu un tālāknodošanu.

Uz vērtībām orientēto uzņēmuma principu pārkāpumi kaitē mūsu uzņēmumam. Šī iemesla dēļ visiem darbiniekiem ir pienākums ziņot par jebkuru pamanīto likumu un pamatnostādņu neievērošanu, ignorēšanu vai pārkāpšanu attiecīgajai instancei. Turklāt arī ārējiem biznesa partneriem ir iespēja sniegt anonīmus ziņojumus mūsu mājas lapā.

Tādēļ mēs esam izveidojuši visaptverošu EUROPART uzticības dienestu, kas ziņotājam ļauj anonīmi nosūtīt ziņu uzticības personai, kurai juridiski ir aizliegts izpaust ziņotāja vārdu.

Klikšķiniet šeit, lai nosūtītu ziņu uzticības dienestam!

Kontaktpersonas

Vai Jums ir jautājumi par uzticības dienestu? Uz Jūsu jautājumiem labprāt atbildēs šie darbinieki:

Laura Lucāne

E-pasts