Artimiausios parduotuvės: Nenustatyta

EUROPART informavimo apie pažeidimus sistema

Šiandien labai populiaru kalbėti apie suderinamumą (angl. Compliance). Vis dėlto kas apskritai yra „suderinamumas“? Žodis „suderinamumas“ mums reiškia rekomendacijų ir elgesio normų visumą.

 

Tačiau kokia to reikšmė kalbant apie EUROPART?

Visi mūsų įmonės direktoriai, vadovai, darbuotojos ir darbuotojai yra įsipareigoję laikytis įstatymų numatytų reikalavimų, vertybių programos ir elgesio normų. Visa tai yra aprašyta mūsų Etikos kodekse. Visi darbuotojai privalo susipažinti su šių reikalavimų turiniu, jį žinoti ir pagal jį elgtis, nes ši vertybių programa ir jos elgesio normos sudaro mūsų kasdienio darbo pagrindą. Vadovai yra ypač atsakingi už tai, kad darbuotojai būtų informuojami apie šią vertybių programą ir elgesio normas bei už jų įgyvendinimą.

Šių į vertybes orientuotų įmonės principų nesilaikymas kenkia mūsų įmonei. Todėl visos darbuotojos ir visi darbuotojai yra įsipareigoję pranešti atitinkamoms atsakingoms institucijoms apie bet kokį pastebėtą įstatymų ir rekomendacijų nesilaikymą, nepaisymą ar pažeidimą. Be to, išoriniai verslo partneriai taip pat turi galimybę mūsų interneto svetainėje palikti anoniminius pranešimus.

Todėl sukūrėme visos EUROPART įmonės informavimo apie pažeidimus sistemą, kuri informaciją pateikiančiam asmeniui suteikia galimybę apie savo problemą pranešti pasitikėjimo advokatui, kuriam teisiškai yra draudžiama atskleisti informacijos pateikėjo vardą ir pavardę.

Eiti į informavimo apie pažeidimus sistemą

Konsultantai

Turite klausimų, susijusių su informavimo apie pažeidimus sistemą? Tuomet jums mielai padės šie konsultantai:

Alina Daniele

El. pašto adresas