EUROPART Premium Parts gyártói jótállás*

*2.0 verzió, 2021. januári kiadás

 

1.    § A jótállás tárgya

Az EUROPART Materials GmbH (a továbbiakban: „EUROPART”) a következő rendelkezések szerint garantálja a végfelhasználónak (a továbbiakban: „ügyfél”), hogy az ügyfélnek leszállított és 2020. 09. 01. után vásárolt EUROPART saját márkás „EUROPART Premium Parts” alkatrészek (a továbbiakban: „termék”) 3 éves időszakon belül mentesek a német PTK 434. §-a szerinti teljesítéskori kellékhibától. Teljesítéskori kellékhiba akkor áll fenn, ha a termék már az első vásárlónak való EUROPART általi átadásakor eltér a szerződés szerinti tulajdonságoktól, illetve azoktól a tulajdonságoktól, amelyek a szerződés szerinti vagy rendeltetésszerű használathoz szükségesek vagy szokásosak. Az ilyen teljesítéskori kellékhiba fennállását az ügyfélnek kell bizonyítania. 
A bejelentett hiányokat az EUROPART saját döntése szerint, saját költségére kijavítással, illetve új vagy nagyjavított alkatrészek szállításával vagy a vételár visszatérítésével szünteti meg. Új vagy nagyjavított alkatrészek szállítása esetén az EUROPART egy egyenértékű, azonos funkciójú és kellékhiánytól mentes alkatrészt köteles biztosítani, amelynek a márka, a modell, a típus és a tételszám tekintetében nem kell megegyeznie a kellékhibás termékkel.
Az ügyfélnek az EUROPART vállalattal szembeni egyéb igényei, különösen kártérítésre, ráfordításokra, például be- és kiszerelési költségekre és esetleges járulékos költségekre, például állásidőkre, ki vannak zárva. Ez a jótállás nem érinti az ügyfélnek a mindenkori eladóval szembeni szerződéses vagy törvényes jogait.
Ezt a jótállást az ellátási lánchoz tartozó valamennyi termékvásárló érvényesítheti, különösen egy szervizműhely, amely a terméket beszerelte, vagy annak a járműnek az üzembentartója, amelybe a terméket beszerelték. A jótállás azt illeti, aki elsőként érvényesíti a jótállási igényt. Amennyiben a jármű üzembentartója érvényesíti a jótállási igényt, akkor a jótállási időszak a beszerelés napjával kezdődik, más esetben a mindenkori vásárlás időpontjával az ellátási láncban.

 

2. § Jótállási eset 

Ebből a jótállásból csak akkor erednek igények, ha olyan kellékhibáról van szó, amely már az első vásárlónak való átadáskor fennállt. A jótállás semmilyen olyan hibára nem terjed ki, amely csak a kockázat átszállását követően keletkezett, pl. 


•    a termék mindenféle kopása, különösen annak szokásos kopása, 
•    a termék nem szakszerű beszerelése vagy beállítása, továbbá a nem szakképzett személyzet általi beszerelése vagy a beszereléshez szükséges speciális szerszám nélküli beszerelése vagy a mindenkori járműgyártó vagy az EUROPART beszerelési és karbantartási előírásával ellentétes beszerelése, 
•    helytelen tárolás vagy harmadik fél által okozott károk, például szállítási károk, 
•    más külső hatások, például időjárási, természeti vagy környezeti hatások, 
•    helytelen kezelés vagy esetleges helytelen használat, ide értve az alkatrészek olyan járművekben való használatát, amelyekben nem használhatók vagy járműveken kívüli használatát, illetve a terméknek vagy járműnek a járműgyártó és/vagy a pótalkatrészgyártó által engedélyezettnél nagyobb terhelése, 
•    helytelen, illetve a célra nem alkalmas üzemi segédanyagok használata, 
•    a termék mindenféle megmunkálása vagy módosítása, ide értve különösen a gyártási szám eltávolítását vagy olvashatatlanná tételét, valamint a szakszerűtlen beavatkozástól védő meglévő plombák vagy védőlakk feltörését vagy károsítását, 
•    akkumulátorok hiányos töltés miatti szulfátosodása, túlterhelése és kopása, valamint a szakszerűtlen felhasználásból, gondozásból (pl. savszint vagy vízszint figyelmen kívül hagyása, illetve helytelen töltőkészülékek használata) és használatból (pl. ellátóakkumulátorok használata indítóakkumulátorok helyett, helytelen szerelés, nem megfelelő tartozékrészek) vagy szakszerűtlen tárolásból (túl magas, illetve túl alacsony hőmérsékleten, rátöltés nélkül), illetve mélykisülésből eredő károsodása, 
•    ha a termékbe az EUROPART által nem engedélyezett tartozékokat szereltek be

 

3. § A jótállási igények intézése

A jótállásból fakadó igények csak a vásárlási dátumot tartalmazó eredeti számla bemutatásával, a jótállásra okot adó esemény bekövetkeztét követő, illetve nem azonnal felismerhető hibák esetén a hiba észlelésétől számított kéthetes jogvesztő határidő betartása mellett érvényesíthetők az EUROPART vállalattal szemben. Az ügyfélnek ezenkívül egy hiánytalanul kitöltött és aláírt reklamációs kérelmet, valamint, ha ez értelemszerűen indokolt, a szabályszerű beszerelést igazoló dokumentumokat kell mellékelnie. Az ügyfélnek továbbá igazolnia kell, hogy a terméket és a járművet, amelybe azt beszerelték, rendszeresen, az üzemeltetési kézikönyvben megadott és a járműgyártó előírásai szerint betartandó időközökben karbantartotta egy erre jogosult ügyfélszolgálat. 
A termék beküldésének és visszaküldésének költségeit az EUROPART magára vállalja. 

Ha azonban az EUROPART a beküldéshez megnevezett egy bizonyos fuvarozó vállalatot az ügyfélnek, és az ügyfél egy másik fuvarozó vállalatot vett igénybe, akkor az EUROPART nem vállalja magára a beküldés költségeit. Ha jótállási igényeket érvényesítenek, és a terméknek az EUROPART általi ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy nem állt fenn hiba vagy a jótállási igény a fent megnevezett okok valamelyike miatt nem megalapozott, akkor az EUROPART 100 EUR szolgáltatási díjat jogosult felszámítani. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél igazolja, hogy a körülmények miatt nem ismerhette fel, hogy a jótállási igény nem megalapozott. Jótállási igény teljesítése esetén nem hosszabbodik meg a jótállás időtartama, különösen kicserélés esetén az nem kezdődik újra, annak tartama továbbra is az eredeti termék szállításának időpontjától számítandó.

 

4. § Alkalmazandó jog és joghatóság

Erre a jótállásra a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (CISG) előírásainak rendelkezései nem alkalmazhatók. Az illetékes bíróság a Hageni Bíróság.
 

 

Downloads:

EUROPART Premium Parts gyártói jótállás

Garanciaigénylő űrlap

Facebook
Instagram
Az „Elfogadom az összes sütit” lehetőséget választva engedélyezheti számunkra a sütik használatát, és ezáltal lehetővé teszi számunkra, hogy weboldalainkat és azok funkcióit ideálisan az Ön számára tervezzük meg. Azt is szabadon megválaszthatja , hogy mely sütiket és feldolgozást engedélyezi. Ez esetben erősítse meg választását a "Hozzájárulok" gombbal. Az oldalunk további használatával hozzájárul a sütik használatához. További információkért kérjük, látogasson el az "Adatvédelmi irányelvek" oldalra. Itt láthatja, mely adatokat használjuk fel valamilyen célra. Ezen felül bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja hozzájárulását a weboldalon.
Adatvédelem
Fogadja el a kiválasztott sütiket Fogadja el az összes sütit