Egészség és biztonság a műhelyben: Ezt kell tudnia!

A munkavédelmi és balesetmegelőzési irányelvek betartásáért azonban nem a munkavállaló, hanem a vállalat tulajdonosa a felelős: ez utóbbi a felelős a szóban forgó munkával kapcsolatos valamennyi kockázat felméréséért, valamint azért, hogy a munkavállalók számára a szóban forgó feladathoz legmegfelelőbb védőeszközöket biztosítsa. Hasonlóképpen a munkáltató köteles ellenőrizni, hogy a munkavállalók megfelelően használják-e a szükséges egyéni védőeszközöket.

 

A műhelyben használatos legfontosabb munkavédelmi termékekről szóló átfogó áttekintésünk célja, hogy segítsen Önnek a megfelelő beruházások meghozatalában. Az itt bemutatott termékek megfelelnek a vonatkozó munka- és védőruházatra vonatkozó előírásoknak.

Fejvédelem

"Az EN 397 szabvány szerinti védősisak megvédi viselőjét a leeső és lengő tárgyaktól; az EN 812 szabvány szerinti bukósisak az álló tárgyak okozta sérülések ellen véd. A bukósisak mindig nagyobb biztonságot nyújt, mint a fejvédelem teljes hiánya." Az ipari védősisakok olyan ellenálló anyagból készült fejvédők, amelyek elsősorban a fej védelmére szolgálnak a leeső tárgyaktól. Ezen kívül azonban még a következő védelmi funkciókat kell ellátniuk:

  • ütéscsillapítás
  • Behatolással szembeni ellenállás
  • ellenállás a lángokkal szemben
  • Állszíj rögzítés

Testvédelem

Önnek vagy alkalmazottainak testvédelmet kell viselniük, ha olyan anyagokkal dolgoznak, amelyek bőrsérüléseket okozhatnak vagy a bőrön keresztül behatolhatnak a szervezetbe.

A műhelyben valószínűleg a legnagyobb veszélyt az égési és leforrázási sérülések, a kémiai égési sérülések, az áramütés, a hipotermia, valamint a szúrt és vágott sérülések jelentik. Meg kell győződnie arról, hogy az adott követelményeknek megfelelő védőruházatot visel. A védőruházatnak a lehető legnagyobb mértékben meg kell felelnie a magas szintű védelemre, a nagyfokú kényelemre, a könnyű ápolhatóságra és a gazdaságosságra vonatkozó valamennyi követelménynek.

Ismét a munkáltató felelőssége, hogy azonosítsa a sérülés kockázatát, és oktassa a munkavállalóit arról, hogy mikor milyen típusú védő- vagy munkakesztyűt kell viselniük. A munkáltatónak ellenőriznie kell e követelmények betartását. Ha az alapul szolgáló kockázatok megváltoznak, a munkáltatónak is újra kell értékelnie a követelményeket, és az új kockázatnak megfelelő munkakesztyűt kell biztosítania.

 

Az alapul szolgáló kockázatok három kategória egyikébe sorolhatók:

  • kategória: minimális kockázatok - alacsony védelmi követelmény.
  • kategória: közepes kockázatok - védelem a mechanikai veszélyek ellen.
  • kategória: magas kockázat - védelem súlyos és visszafordíthatatlan károsodások vagy halálos veszélyek ellen.

Lábvédelem

A lábvédelemre vagy a megfelelő biztonsági lábbeli kiválasztására vonatkozó követelményeket az EN ISO 20345:2011 szabvány egyértelműen szabályozza, és "SB" betűsorral jelöli. Például a talpbetét anyagának kopási értékei, a felhasznált felsőrész anyagának vízpáraszáma, az acélbetétes orrmerevítő kialakítás vagy a felhasznált anyagok pH-értéke.

 

Az EN ISO a következő kategóriákba sorolja a lábvédelmet:

  • Biztonsági lábbelik
  • Védőlábbelik
  • Munkalábbelik

Bőrvédelem

Legnagyobb szervünk, a bőr képezi a határt a szervezet és a környezet között. Ennek megfelelően a bőrnek fontos védelmi funkciói vannak az idegen anyagok behatolásával és a mechanikai igénybevétellel szemben.

 

A megelőző védekezésből, a stresszorientált bőrtisztításból és a regeneráló ápolásból álló szisztematikus bőrvédelemnek a kockázatértékelést követően feltétlenül meg kell jelennie egy vállalati vagy területspecifikus bőrvédelmi tervben.

 

Az alkalmazott bőrvédő termékek ezután - az alkalmazási területtől függően - megkönnyíthetik az erős szennyeződések lemosását, nagymértékben megakadályozhatják a káros anyagok és a bőr érintkezését, és csökkenthetik a szaruréteg duzzanatát okkluzív kesztyű alatt vagy nedves munka során. A bőrvédő termékeket munka előtt kell alkalmazni, és a bőr védelmét, valamint a bőrbetegségek megelőzését szolgálják.

Elsősegélynyújtás

Az elsősegélynyújtó létesítmények, anyagok és felszerelések helyének ismertnek és könnyen megtalálhatónak kell lennie. Ezeket a létesítményeket és tárolási helyeket ezért ennek megfelelően kell megjelölni. Az elsősegélynyújtó létesítmények egyértelmű, Európa-szerte használt azonosító jele egy zöld alapon fehér színű szimbólum.

 

A veszélyes áruk közúti szállításához az elsősegélynyújtó felszerelésen kívül további védőfelszerelésekre is szükség van. A szállítandó áru tartalmától függően a feladónak át kell adnia a fuvarozónak a megfelelő tremkártyát.

Elsősegélynyújtás

Az elsősegélynyújtó létesítmények, anyagok és felszerelések helyének ismertnek és könnyen megtalálhatónak kell lennie. Ezeket a létesítményeket és tárolási helyeket ezért ennek megfelelően kell megjelölni. Az elsősegélynyújtó létesítmények egyértelmű, Európa-szerte használt azonosító jele egy zöld alapon fehér színű szimbólum.

 

A veszélyes áruk közúti szállításához az elsősegélynyújtó felszerelésen kívül további védőfelszerelésekre is szükség van. A szállítandó áru tartalmától függően a feladónak át kell adnia a fuvarozónak a megfelelő tremkártyát.

További információk és az EUROPART legjobb munkavédelmi ajánlatai:

Ez a cikk csak egy első, rövid áttekintést kíván nyújtani a munkavédelmi követelményekről, valamint az alapul szolgáló szabályokról, törvényekről és megfontolásokról. Részletesebb információkat és az EUROPART termékportfóliójának áttekintését a műhelyek munkavédelmével kapcsolatban a témával kapcsolatos katalógusunkban ingyenesen megtalálja:

A katalógushoz

Hallásvédelem

"Ha a munkavállalók zajos környezetben dolgoznak, mindig fennáll a halláskárosodás veszélye" - mondja a DGUV szabályzata - és ezt érdemes megszívlelni. A megfelelő hallásvédelem kiválasztásakor figyelembe kell venni az adott munkakörnyezetet: a munkavállalók például folyamatos zajnak vagy ismétlődő, rövid ideig tartó zajterhelésnek vannak kitéve? Vannak-e a műhelyben figyelmeztető jelzések vagy hangosbeszélő kommunikáció? Keresse meg a megfelelő zajforrásokat, és vegye figyelembe az értékelés során, hogy a munkavállalók milyen közel kerülhetnek ezekhez a forrásokhoz, és milyen időtartamban vannak kitéve ezeknek.

Valószínűleg egyetlen érzékszerv sem olyan érzékeny - és olyan könnyen sérül -, mint a szemünk. A szemsérülések elkerülése érdekében a védőszemüveg elengedhetetlen. A védőszemüvegek használatakor meg kell határozni az adott alkalmazási területet, és a megfelelő védőhatású védőszemüveget kell használni.

Légzésvédelem

Ha a munkavégzés során a levegőben lévő szennyező anyagok és/vagy az oxigénhiány veszélyt jelent, megfelelő légzésvédelmet kell viselni.

 

A légzésvédelem biztosítható légzésszűrő vagy légzésszigetelő eszközökkel, fél- vagy teljes arcmaszkokkal, különböző típusú szűrőkkel, például gáz-, részecske- és kombinált szűrőkkel kombinálva. Ezek a képek gáz- és részecskeszűrőket mutatnak egyben:

Vissza