Sljedeća grana na trenutno mjesto:

Jamstvo proizvođača na dijelove EUROPART Premium Parts*

Članak 1. Predmet jamstva

EUROPART Materials GmbH (u nastavku: „EUROPART“) krajnjem kupcu (u nastavku: „kupac“) sukladno sljedećim odrednicama jamči da će proizvod EUROPART vlastitog brenda „EUROPART Premium Parts“ (u nastavku: „proizvod“) koji je isporučen kupcu u Njemačkoj (područje prostorne pokrivenosti) i koji je kupljen nakon 1.9.2020. U roku od 3 godine biti bez početnih materijalnih nedostataka sukladno čl. 434 njemačkog Građanskog zakonika. Da bi proizvod imao početni materijalni nedostatak, trebao bi već prilikom isporuke od tvrtke EUROPART prvom kupcu odstupati od ugovorene strukture ili strukture koja je nužna i uobičajena za ugovorenu ili standardnu uporabu. Kupac mora dokazati prisutnost takvog početnog nedostatka.
Nedostatke koje se na takav način dokaže EUROPART će prema vlastitom nahođenju o vlastitom trošku otkloniti popravkom ili isporukom novih ili potpuno popravljenih dijelova, ili će kupcu refundirati kupovnu cijenu. U slučaju isporuke novih ili potpuno popravljenih dijelova EUROPART je dužan isporučiti potpuno ispravan dio iste klase i funkcije koji ne mora potpuno odgovarati neispravnom dijelu po njegovoj marki, modelu, tipu i seriji.
Neće se prihvatiti nikakav dodatni zahtjev kupca prema tvrtki EUROPART, posebice za nadoknadu štete, podmirenje dodatnih troškova vezanih uz montažu i demontažu te nadoknadu bilo kojih posljedičnih šteta, primjerice zbog prekida rada. Međutim, ovo jamstvo ne utječe na ugovorna ili zakonska prava kupca prema dotičnom prodavaču.
Svaki prodavač proizvoda unutar lanca isporuke može primijeniti ovo jamstvo, posebice radionica, koja je ugradila proizvod ili vlasnik vozila u koji je ugrađen proizvod. Zahtjevi su povezani s kupcem koji je prvi primijeni jamstveni slučaj.
Ako vlasnik vozila primijeni jamstvo, jamstveni rok počinje od dana ugradnje, au protivnom od datuma kupnje unutar lanca isporuke.
 
Čl. 2 Jamstveni slučaj

Zahtjevi na temelju ovog jamstva opravdani su samo kada postoji materijalni nedostatak koji je postojao već prilikom primopredaje proizvoda prvom kupcu.
Jamstvo ne pokriva posebno one nedostatke koji su nastali tek nakon prijenosa rizika na preuzimatelja jamstva, npr.
•    svaka vrsta istrošenosti, posebice uobičajena dotrajalost proizvoda,
•    zbog nestručne ugradnje ili postavljanja proizvoda, te zbog ugradnje koju je izvršilo nekvalificirano osoblje ili ugradnje koju se izvršilo bez primjene posebnog alata predviđenog za taj dio, ili ako je ugradnja izvršena suprotno propisima ugradnje i održavanja odgovarajućeg proizvođača vozila ili tvrtke EUROPART,
•    zbog pogrešnog skladištenja ili šteta uzrokovanih postupcima trećih strana, kao što su oštećenja u transportu,
•    zbog drugih vanjskih utjecaja, primjerice atmosferilija, utjecaja prirode i okoliša,
•    zbog pogrešnog rukovanja ili bilo kakve pogrešne uporabe, što obuhvaća i primjena dijelova u vozilima koja za njih nisu predviđena ili izvan vozila, a također i zbog većeg opterećenja proizvoda ili vozila od onog koji dopušta proizvođač vozila i/ili zamjenskog dijela,
•    zbog uporabe pogrešnih ili neprikladnih pogonskih tvari,  
•    zbog svakog načina obrade ili promjene predmeta, posebno uključujući i uklanjanje tvorničkog broja ili poduzimanje radnji kojima ga se čini neprepoznatljivim ili u slučaju kidanja ili oštećenja postojeće pečatne zaštite ili laka za zaštitu od neovlaštenog pristupa,
•    zbog sulfacije, preopterećenja i trošenja akumulatora na temelju neodgovarajućih punjenja te šteta uzrokovanih nepravilnim korištenjem, njegom (npr. razina kiseline i/ili vode nije uzeta u obzir ili su korišteni pogrešni uređaji za punjenje) i uporabom (npr. akumulatori za napajanje umjesto starter akumulatora, pogrešna ugradnja, neprikladan pribor) nepravilnim skladištenjem (pri visokim ili niskom temperaturama bez naknadnog punjenja) odnosno zbog dubinskog pražnjenja,
•    kada u proizvod EUROPART nije ugrađen odobreni pribor.
 
Članak 3. Primjena jamstva

Zahtjevi na temelju jamstva mogu se podnijeti samo na temelju priloženog originalnog računa s navedenim datumom kupnje koji se predaje tvrtki EUROPART unutar roka za ostvarenje prava u trajanju od dva tjedna nakon početka jamstvenog slučaja ili, ako se greške nisu odmah zamijetile, unutar dva tjedna nakon njihova otkrivanja. Osim toga, kupac mora priložiti potpuno ispunjen i potpisan zahtjev za upućivanje pritužbe te, ako je to mjerodavno, dokaze o ispravnoj ugradnji. Kupac također mora dokazati da je ovlašteni serviser održavao proizvod i vozilo u koji je proizvod ugrađen redovito i sukladno intervalima navedenima u korisničkom priručniku te prema zahtjevima proizvođača vozila.
Troškove slanja proizvoda u oba smjera podmiruje EUROPART. No ako je EUROPART kupcu za slanje navela određenu prijevozničku tvrtku, no kupac iskoristi usluge nekog drugog prijevoznika, EUROPART neće snositi troškove te pošiljke.
Ako se podnesu zahtjevi za primjenu jamstva, no prilikom provjere proizvoda EUROPART ustanovi da ne postoji nikakva greška ili da na temelju gore navedenih razloga kupac nema pravo tražiti primjenu jamstva, EUROPART ima pravo naplatiti naknadu za uslugu u visini od 100 EUR. To se neće primijeniti ako kupac dokaže da zbog specifičnih okolnosti nije mogao zaključiti da nema pravo uputiti zahtjev za primjenu uvjeta iz jamstva.
Primjena uvjeta iz jamstva ne produljuje trajanje jamstva, a pogotovo se nakon isporuke zamjenskog dijela ne ostvaruje pravo na novi početak jamstvenog razdoblja. Time se ne prekida vrijeme trajanja jamstva za prvobitni isporučeni zamjenski dio.
 
Čl. 4 Odabir mjerodavnog prava i nadležni sud

Ovaj Jamstvo podliježe zakonu Savezne Republike Njemačke. Nadležan je sud u Hagenu.
 

 

Download

EUROPART Premium Parts Manufacturer’s Guarantee

Warranty application

Mit der Auswahl "Allen Cookies zustimmen" erlauben Sie uns die Verwendung von Cookies und ermöglichen uns dadurch, unsere Webseiten und deren Funktionalitäten ideal für Sie zu gestalten. Sie können auch frei wählen, welche Cookies und Verarbeitungen Sie zulassen möchten. Bestätigen Sie in einem solchen Fall Ihre Auswahl mit dem Button "Zustimmen". Wenn Sie unsere Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Cookie Nutzung zu. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Seite "Datenschutzerklärung". Dort können Sie einsehen welche Daten wir für welche Zwecke verwenden. Außerdem erhalten Sie auf der Seite jederzeit die Möglichkeit Ihre Einwilligung zurückzuziehen bzw. zu ändern.
Privacy policy
Accept selected cookies Accept all cookies