Sinua lähin jälleenmyyjä: Ei todettavissa

EUROPART – väärinkäytösten ilmoittamisjärjestelmä

Teema vaatimustenmukaisuus (Compliance) on nykyään muodissa. Mitä vaatimustenmukaisuus oikeastaan tarkoittaa? Vaatimustenmukaisuudella ymmärretään ohjeiden ja käyttäytymissääntöjen yhdistelmää.

 

Mitä sillä tarkoitetaan EUROPART-yrityksessä?

Kaikkien yrityksemme johtajien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa lakisääteisiä määräyksiä, yrityksemme arvoja ja käyttäytymisohjeita. Ne on koottu meillä yrityksemme toimintaohjeiksi (Code of Conduct). Kaikkien työntekijöiden on tutustuttava ja tunnettava toimintaohjeet ja toimittava niiden mukaisesti. Yrityksemme arvot ja käyttäytymisohjeet
luovat perustan päivittäiselle työllemme. Johtajilla on erityisvastuu arvojen ja käyttäytymisohjeiden viestimisessä ja täytäntöönpanossa.

Yrityksemme arvoihin perustuvien ohjeiden vastainen toiminta vahingoittaa yritystä. Tästä syystä jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa kaikista huomaamistaan sääntöjen noudattamatta jättämisistä, välinpitämättömyydestä tai lakien ja ohjeiden rikkomisista siihen tarkoitetulla tavalla. Lisäksi ulkoisilla liikekumppaneillamme on mahdollisuus tehdä ilmoitus verkkosivustomme kautta anonyymisti.

Tämän perusteella olemme luoneet koko EUROPART-yrityksen kattavan väärinkäytösten ilmoittamisjärjestelmän, joka mahdollistaa anonyymin ilmoittamisen rikkomuksista lakimiehelle, jolta lait kieltävät ilmoittajan nimen julkaisemisen.

Tästä pääset väärinkäytösten ilmoittamisjärjestelmään!

 

Yhteyshenkilö

Onko sinulla kysyttävää väärinkäytösten ilmoittamisjärjestelmästä? Seuraavat henkilöt vastaavat mielellään kysymyksiisi:

Compliance

Ville Laitinen

Sähköposti