Sinua lähin jälleenmyyjä: Ei todettavissa

EUROPART Premium Parts - valmistajan takuu*

*Versio 2.0, tammikuu 2021

 

§ 1 Takuun kohde
EUROPART Materials GmbH (jäljempänä ”EUROPART”) takaa loppuasiakkaalle (jäljempänä ”asiakas”) seuraavien määräysten mukaisesti, että asiakkaalle toimitetussa ja 1.9.2020 jälkeen ostetussa EUROPARTin oman tuotemerkin ”EUROPART Premium Parts” tuotteessa (jäljempänä ”tuote”) ei ilmene 3 vuoden sisällä virheitä siviilimenettelylain 434 §:ssä säädetyn mukaisesti. Virheen toteamista varten tuotteen tulee jo EUROPARTin luovuttaessa tuotteen ensimmäiselle ostajalle poiketa sille määritetyiltä ominaisuuksilta tai ominaisuuksilta, jotka ovat välttämättömiä ja tavanomaisia sovitun tai tavanomaisen käytön kannalta. Asiakkaan on todistettava tällaisen virheen olemassaolo.
EUROPART korvaa tällä tavoin esitetyt virheet oman harkintansa mukaisesti ja omalla kustannuksellaan korjaamalla, toimittamalla uudet tai kunnostetut osat tai hyvittämällä ostohinnan. Mikäli EUROPART päätyy toimittamaan uuden tai kunnostetun osan, toimitettavan osan on oltava ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan korvattavaa osaa vastaava ja virheetön. Sen ei kuitenkaan tarvitse vastata korvattavaa osaa merkin, mallin, tyypin ja erän osalta.

Muita asiakkaan EUROPARTille esittämiä vaatimuksia, erityisesti koskien vahingonkorvausta, kuluja, kuten asennus- ja purkukuluja ja mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, kuten seisokkiaikoja, ei huomioida. Tämä takuu ei kuitenkaan vaikuta asiakkaan sopimuksellisiin tai lakisääteisiin oikeuksiin kyseistä myyjää kohtaan.
Jokainen tuotteen ostaja toimitusketjussa voi vedota tähän takuuseen, erityisesti myös tuotteen asentanut korjaamo sekä kyseisen ajoneuvon, johon tuote on asennettu, haltija. Oikeudet koskevat takuutapaukseen ensimmäisenä vetoavaa. Mikäli ajoneuvon haltija vetoaa takuuseen, takuuaika alkaa asennuspäivästä, muussa tapauksessa kyseessä olevasta ostopäivästä toimitusketjussa.

 

§ 2 Takuutilanne
Tähän takuuseen voi vedota vain, kun kyseessä on virhe, joka oli tuotteessa jo kun tuote luovutettiin ensimmäiselle ostajalle. Takuu ei kata vasta vaaranvastuun siirtymisen jälkeen syntyneitä virheitä, esim.

  • kaikenlainen kuluminen, erityisesti myös tuotteen tavanomainen kuluminen,
  • virheet, jotka ovat aiheutuneet tuotteen epäasianmukaisesta asennuksesta tai säädöstä, kouluttamattoman henkilökunnan tekemistä asennuksista, ilman asennukseen tarvittavaa erikoistyökalua tehdyistä asennuksista tai kyseisen ajoneuvovalmistajan tai EUROPARTin asennus- ja huolto-ohjeiden vastaisesti tehdystä asennuksesta,
  • virheellisestä varastoinnista tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vaurioista, kuten kuljetusvaurioista, aiheutuneet virheet,
  • muista ulkoisista tekijöistä, kuten sään, luonnon tai ympäristön vaikutuksesta, aiheutuneet virheet,
  • virheet, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käsittelystä tai väärinkäytöstä, johon luetaan myös osien käyttö muissa kuin niille tarkoitetuissa ajoneuvoissa tai ajoneuvojen ulkopuolella, sekä tuotteen tai ajoneuvon ajoneuvovalmistajan ja/tai varaosan valmistajan hyväksymää kovempi rasitus,
  • väärien tai sopimattomien käyttöaineiden käytöstä aiheutuneet virheet,
  • virheet, jotka ovat aiheutuneet mistä tahansa tuotteeseen tehdystä muutoksesta tai käsittelystä, erityisesti myös, kun valmistenumero on poistettu tai saatettu lukukelvottomaksi tai epäasianmukaisilta toimilta suojaava suojasinetti on rikottu,
  • virheet, jotka ovat aiheutuneet akkujen sulfatoitumisesta ja kulumisesta puutteellisen latauksen seurauksena sekä vahingot, jotka johtuvat epäasianmukaisesta hoidosta (esim. happotason ja/tai vesimäärän huomioimatta jättäminen tai väärien latauslaitteiden käyttäminen) ja käytöstä (esim. väärä akkutyyppi, virheellinen asennus, epäsopivat lisäosat) tai epäasianmukaisesta varastoinnista (korkeissa tai alhaisissa lämpötiloissa ilman jälkilatausta) tai syväpurkautumisesta,
  • jos tuotteeseen on asennettu muita kuin EUROPARTin hyväksymiä lisätarvikkeita.

 

§ 3 Takuun käsittely
Takuuvaatimuksia voi esittää vain toimittamalla EUROPARTille alkuperäisen, ostopäivämäärän sisältävän laskun kahden viikon mittaisen määräajan sisällä takuun kohteena olevan tapahtuman toteamisesta tai, mikäli virheet eivät ole olleet heti havaittavissa, kahden viikon sisällä niiden havaitsemisesta. Lisäksi asiakkaan on liitettävä mukaan kokonaisuudessaan täytetty ja allekirjoitettu reklamaatiohakemus sekä tarvittaessa todisteet asianmukaisesta asennuksesta. Asiakkaan on lisäksi todistettava, että tuote ja ajoneuvo, johon tuote on asennettu, on huollatettu säännöllisesti käyttöohjekirjan ja ajoneuvovalmistajan ohjeiden mukaisten aikavälien mukaisesti valtuutetussa asiakaspalvelussa. EUROPART vastaa tuotteen lähetys- ja palautuskuluista.
Mikäli EUROPART kuitenkin on ilmoittanut asiakkaalle, että lähetyksessä on käytettävä tiettyä rahtiyritystä ja asiakas käyttää toista rahtiyritystä, EUROPART ei korvaa lähetyskuluja. Mikäli esitetään takuuseen liittyviä vaatimuksia ja EUROPART toteaa tuotteen tarkastuksen yhteydessä, että virhettä ei ole ollut tai oikeutta takuuvaatimusten esittämiseen ei ole edellä mainituista syistä, EUROPARTilla on oikeus veloittaa 100 euron suuruinen palvelumaksu. Tätä ei sovelleta, mikäli asiakas todistaa, että hän ei olosuhteet huomioon ottaen voinut tietää, että oikeutta takuuvaatimusten esittämiseen ei ollut. Takuukorvaukset eivät pidennä takuuaikaa. Takuuaika ei ala alusta korvaavan tuotteen toimituksen myötä, vaan alun perin toimitetun osan takuun voimassaoloaikaa noudatetaan edelleen.

§ 4 Lainvalinta ja oikeuspaikka
Tässä takuussa noudatetaan Saksan liittotasavallan lakia. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevien määräysten ehtoja (CISG - YK:n kauppalaki) ei sovelleta. Oikeuspaikkana toimii Hagen.

 

Downloads:

EUROPART Premium Parts - valmistajan takuu

Takuuhakemus

Valitsemalla "Hyväksyn kaikki evästeet" annat meille mahdollisuuden käyttää evästeitä ja siten antaa meille mahdollisuuden suunnitella verkkosivustomme ja niiden toiminnot ihanteelliseksi sinulle. Voit myös vapaasti valita, mitkä evästeet ja toiminnot haluat sallia. Vahvista valintasi tällöin "Hyväksyn" - painikkeella. Jos jatkat sivustomme käyttöä, suostut evästeiden käyttöön. Lisätietoja on "Tietosuojakäytäntö" - sivullamme. Siellä voit nähdä mitä tietoja käytämme mihin tarkoituksiin. Lisäksi voit aina peruuttaa tai muuttaa suostumustasi verkkosivustolla.
Datan suojelu
Hyväksy valitut evästeet Hyväksy kaikki evästeet