Lähim müügiesindus teie asukohale: Pole tuvastatav

Külmaerosool

Tellimuse number: 9799 000 011

Kasutatakse
Veoautode käivitusautomaatika

Tootetekst
elektriliste ühenduste ja ehitusdetailide temperatuurist tingitud katkestuste kiireks kindlakstegemiseks, kuumusest tingitud rikete vältimiseks ehitusdetailide tinutamisel, laborites sulgurpöördkraanide temperatuurist tuleneva ümbermõõdu vähendamiseks nende blokeerumisel

Tooteinfo

  • Jahutamine -45 °C
  • Maht 400 ml
  • Mudel ei põle
  • Ohutusjuhis Mahuti on rõhu all: kuumene­ misel võib lõhkeda
  • Pakend Aerosool
  • Tootja EUROPART