Lähim müügiesindus teie asukohale: Pole tuvastatav

Juhtkond

EUROPARTi juhtkond vastutab ettevõtte arengu, strateegilise suunitluse ning ettevõtte väärtuste elluviimise eest. EUROPARTi juhtivtöötajaid iseloomustavad kutsealased teadmised ja oskused ning pikaajalised kogemused, samuti vastutustundlik tegutsemine ja isiklik pühendumine. EUROPARTi juhtkond seisab hea kliendikeskse ning kasvule ja jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttepoliitika eest.

Olaf Giesen
Tegevdirektor

Olaf Giesen kannab alates 2018. aasta märtsist tegevdirektorina vastutust EUROPART-Gruppi eest. Enne seda vastutas ta EUROPART Trading GmbH tegevjuhina müügi eest Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Belgias, Madalmaades ja Luxemburgis (Kesk-Euroopas). Giesen on EUROPARTis alates 2014. aastast ja oli juba enne seda müügijuht Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. Sellele ametikohal juhib ta EUROPARTi olulisi müügiprojekte ning vastutab sellest tulenevalt nii üle 50 esinduse (sh kõik ühisettevõtted ja koostööpartnerid) kui ka Berliinis ja selle lähiümbruses tegutseva SCHLOSSER EUROPARTi juhtimise eest.

Enne EUROPARTi tulemist vastutas ta Auto Teile Unger (ATU) müügi ja tooterühmapõhise juhtimise eest ning töötas PV Automotive tegevjuhina. Viimati oli ta ettevõtte Hofmeister & Meincke tegevjuht.

Sebastian Kamphaus
Director Category Management

Sebastian Kamphaus kui Director Category Management vastutab alates 2018. aasta veebruarist allhanke, tootehalduse ning samuti hinnakujunduse ja tarnevaldkonna väljaarendamise eest. Sebastian Kamphaus töötab EUROPARTis alates 2013. aastast. Ta käivitas uue valdkonnana rahvusvahelise allhanke, mille alla kuuluvad allhanke, kvaliteedihalduse, tehnilise ja strateegilise treeningu osakonnad ning samuti EUROPART Consulting Ltd. Aasias. Lisaks sellele kandis ta selles valdkonnas vastutust ka meie kaubamärgi EUROPART Premium Parts edasise arengu ja positsioneerimise osas. Ta juhib alates 2017. aasta detsembrist Category Managementi koosseisus sõidukite tehnoloogia valdkonda. Diplomeeritud majandusteadlasena täiendas ta enne oma töö algust EUROPARTis kogemusi majandus- ja allhanke valdkonnas, muuhulgas Grohe Water Technologiesis ja Bilstein Groupis.