Lähim müügiesindus teie asukohale: Pole tuvastatav

Juhtkond

EUROPARTi juhtkond vastutab ettevõtte arengu, strateegilise suunitluse ning ettevõtte väärtuste elluviimise eest. EUROPARTi juhtivtöötajaid iseloomustavad kutsealased teadmised ja oskused ning pikaajalised kogemused, samuti vastutustundlik tegutsemine ja isiklik pühendumine. EUROPARTi juhtkond seisab hea kliendikeskse ning kasvule ja jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttepoliitika eest.

Olaf Giesen
Tegevdirektor

Olaf Giesen kannab alates 2018. aasta märtsist tegevdirektorina vastutust EUROPART-Gruppi eest. Enne seda vastutas ta EUROPART Trading GmbH tegevjuhina müügi eest Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Belgias, Madalmaades ja Luxemburgis (Kesk-Euroopas). Giesen on EUROPARTis alates 2014. aastast ja oli juba enne seda müügijuht Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. Sellele ametikohal juhib ta EUROPARTi olulisi müügiprojekte ning vastutab sellest tulenevalt nii üle 50 esinduse (sh kõik ühisettevõtted ja koostööpartnerid) kui ka Berliinis ja selle lähiümbruses tegutseva SCHLOSSER EUROPARTi juhtimise eest.

Enne EUROPARTi tulemist vastutas ta Auto Teile Unger (ATU) müügi ja tooterühmapõhise juhtimise eest ning töötas PV Automotive tegevjuhina. Viimati oli ta ettevõtte Hofmeister & Meincke tegevjuht.

Sebastian Kamphaus
Director Category Management

Sebastian Kamphaus kui Director Category Management vastutab alates 2018. aasta veebruarist allhanke, tootehalduse ning samuti hinnakujunduse ja tarnevaldkonna väljaarendamise eest. Sebastian Kamphaus töötab EUROPARTis alates 2013. aastast. Ta käivitas uue valdkonnana rahvusvahelise allhanke, mille alla kuuluvad allhanke, kvaliteedihalduse, tehnilise ja strateegilise treeningu osakonnad ning samuti EUROPART Consulting Ltd. Aasias. Lisaks sellele kandis ta selles valdkonnas vastutust ka meie kaubamärgi EUROPART Premium Parts edasise arengu ja positsioneerimise osas. Ta juhib alates 2017. aasta detsembrist Category Managementi koosseisus sõidukite tehnoloogia valdkonda. Diplomeeritud majandusteadlasena täiendas ta enne oma töö algust EUROPARTis kogemusi majandus- ja allhanke valdkonnas, muuhulgas Grohe Water Technologiesis ja Bilstein Groupis.

Patrick Golder
Rahvusvaheline personalijuht

Patrick Golder töötab alates 2018. aasta augustikuust EUROPARTis rahvusvahelise personalijuhina.  Tööstusharu personalijuhi funktsioonides töötab ta juba alates 2001. aastast. Ta vastutas esmalt ZFis ülemaailmselt rahvusvaheliste projektide eest, seejärel asus ta 2009. aastal tööle ettevõttesse VOLVO Truck. Seal täitis ta DACH (Saksamaa, Austria ja Šveits) piirkonna müügi- ja teenindusvaldkonna personalijuhi kohustusi. Alates 2013. aastast kandis ta operatiivset vastutust Baden-Württembergi, Bayeri ja Hesseni piirkondlike ettevõtete eest. Ta juhib alates 2016. aastast Saksamaal töökodade ja teeninduse valdkonda.

Dr Reiner Schmitz
Turustusdirektor

Dr Reiner Schmitz töötab turustusdirektorina alates 2018. aasta aprillist. Doktorikraadiga insener töötas enne seda turukonkurendi WM SE / Trost Fahrzeugteile finantsdirektorina. Samuti täitis ta Japan Tobacco Internationalis erinevaid juhtivaid funktsioone turustuse, IT ja sisekontrolli valdkonnas. Ettevõttes Vaillant kuulus tema kohustuste hulka tarneahela ja ettevõtte logistika uue juhtimissüsteemi juurutamine.

Katrin Nüsse
Juriidilise komisjoni juhatajana

Katrin Nüsse on alates 2018. aasta oktoobrist juriidilise komisjoni juhatajana vastutav õigust, kinnisvara, kindlustust, ohutust, turvalisust, tervishoidu, keskkonda ja kvaliteeti (SHEQ) puudutavate valdkondade eest EUROPARTis. Täieõigusliku juristina, kes alustas 2012. aastal juriidilise osakonna juhatajana, rakendas ta ettevõttes õiguslikult vältimatuid standardeid ja protsessistruktuure ning oli seotud EUROPARTi grupi oluliste struktuurimuutuste ja akvisitsioonidega. Ta töötas teenistuslepingu alusel advokaadina Metro AG-s, sellele tugineb tema kogemus hulgikaubanduse valdkonnas. Advokaadina nõustab ta majandusõiguse kõikides valdkondades.