Lähim müügiesindus teie asukohale: Pole tuvastatav

Juhtkond & Aktsionär

EUROPARTi juhtkond vastutab ettevõtte arengu, strateegilise suunitluse ning ettevõtte väärtuste elluviimise eest. EUROPARTi juhtivtöötajaid iseloomustavad kutsealased teadmised ja oskused ning pikaajalised kogemused, samuti vastutustundlik tegutsemine ja isiklik pühendumine. EUROPARTi juhtkond seisab hea kliendikeskse ning kasvule ja jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttepoliitika eest.

Andreas Rode
Tegevjuht

Andreas Rode on Europart Grupi tegevdirektori ametis olnud alates 2017. aasta augustist. Europart Grupiga on ta aastast 2012, olles eelnevalt pidanud finantsdirektori ametit. Enne EUROPART-is tööle asumist oli ettevõtluseriala lõpetanu 14 aasta jooksul erinevatel juhtivatel positsioonidel Grandvision Grupis, rahvusvahelises optikaseadmete jaemüügifirmas enam kui 4000 poega 41 riigis üle Euroopa, Aasia ja Ladina-Ameerika. Lisaks finantsdirektori vastutusrikkale ametile jäid tema pädevusse ka IT, tootmine, logistika ja mitmed operatiivsed funktsioonid. Eelnevalt haldas Andreas Rode Kraft Foods Grupi, praeguse Mondelēz Internationali, ühe maailma suurima toidukontserni rahandusküsimusi,, tootmist ja projekte erinevate riikide eri paigus.

Olaf Giesen
EUROPART Kaubanduse Osaühingu tegevdirektor

Alates 2017. aasta septembrist on Olaf Giesen, EUROPART Kaubanduse Osaühingu tegevdirektorina, vastutanud müügitehingute eest Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Belgias, Hollandis ja Luksemburgis (kesk-Euroopas). EUROPART-iga ühines Giesen 2014. aastal ja oli enne tegevdirektori ametikohta müügiosakonna juhataja Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. Oma uuel ametikohal haldab ta EUROPART-i tundlikke müügiprojekte ning on vastutav nii viiekümne haruettevõtte, sealhulgas kõigi ühisettevõtete ja koostööpartnerite, kui ka SCHOLOSSER EUROPART-i haldamise eest, ühes selle filiaalidega Berliinis ja lähiümbruses. Enne EUROPART-iga ühinemist oli neljakümne kaheksa aastane Giesen Auto Teile Unger-i (ATU) müügi- ja tootedirektor ja PV Automotive-i tegevdirektor. Alles hiljuti oli ta Hofmeister & Meincke tegevdirektor.

Matthias van Leeuwen
EUROPART Materials GmbH juht ja rahvusvahelise tarneahela juht

Alates 2016. aasta jaanuarist on Matthias van Leeuwen olnud vastutav EUROPART Materials GmbH firma ning EUROPART grupi rahvusvahelise tarneahela juhtimise eest. Tema peamiste vastutusalade alla kuulub Werli linnas Westphalias asuv keskladu ning firma müügi juhtimine.
USA ning saksa koolides hariduse omandanud majandusteadlane on juhtpositsioonis töötanud sellistes tuntud firmades nagu Hewlett-Packard ja Lufthansa. Tema töö hulka on kuulunud ka tööülesannte täitmine mitmetes välisriikides (nagu näiteks Hiina, India, Singapur, Lõuna Aafrika ja USA).
Ettevõtluskonsultandi ja firma ajutise juhi ametipostid on Matthias van Leeuwenil võimaldanud oma teadmisi täiendada ka teistes valdkondades nagu näiteks kapitalikaubad, autotööstus, tööstustehnoloogia ja tarne- ja logistikateenused.