Lähim müügiesindus teie asukohale: Pole tuvastatav

EUROPART – VIHJEANDJASÜSTEEM

Juhistele vastavuse teema on tänapäeval kõikjal jutuks. Kuid mis on üldse juhistele vastavus? Juhistele vastavuse all mõistame suuniste ja käitumisstandardite kokkuvõtte järgimist.

 

Aga mida see tähendab seoses EUROPART´iga?

Meie ettevõtte kõik ärijuhid, juhtivtöötajad ja töötajad on kohustatud kinni pidama seaduslikest juhistest, väärtusprogrammist ja käitumisstandarditest. Need on meil kokku võetud käitumisjuhises. Kõik töötajad peavad tutvuma selle direktiivi sisuga, peavad seda tundma ja selle järgi toimima. Sest see väärtusprogramm oma käitumisstandarditega on meie igapäevase töö aluseks. Juhtivtöötajad kannavad seejuures erilist vastutust selle väärtusprogrammi ja nende käitumisstandardite vahendamisel ja ellurakendamisel.

Väärtusorienteeritud ettevõttepõhimõtete rikkumine kahjustab meie ettevõtet. Sel põhjusel on kõik töötajad kohustatud teatama seaduste ja suuniste mis tahes mittekinnipidamisest, eiramisest või rikkumisest, mida nad märkavad, vastavatele selleks ette nähtud instantsidele. Lisaks on ka ettevõttevälistel äripartneritel võimalus jätta anonüümne teade meie kodulehel.

Sel põhjusel lõime kogu EUROPART´i hõlmava vihjeandjasüsteemi, mis võimaldab vihje andjal teatada oma probleemist anonüümselt usaldusadvokaadile, kellele on juriidiliselt keelatud vihje andja nime avaldamine.

Siit pääseb vihjeandjasüsteemi!

 

Kontaktisik

Teil on küsimusi vihjeandjasüsteemi kohta? Siis on Teile meeleldi abiks järgnevad isikud:

Compliance

Kylli Saart

Tel.: +37 26404073

e-mail