Nærmeste filial i forhold til nuværende position: Ikke muligt at finde

EUROPART – Compliance-system

Spørgsmålet om Compliance (overholdelse) er den dag i dag i alles munde. Men hvad er "Compliance" overhovedet? Under "Compliance" forstår vi en sammenfatning af retningslinjer og standarder for adfærd.

 

Men hvad betyder det i forbindelse med EUROPART?

Alle direktører, funktionærer og ansatte i vor virksomhed er forpligtet til at overholde lovmæssige krav, værdiprogrammet og normer for adfærd. Alt det er sammenfattet i vor Code of Conduct. Alle medarbejdere skal sørge for at blive fortrolige med indholdet i denne retningslinje, til at kende den og at handle i overensstemmelse hermed. For dette værdiprogram med dets normer for adfærd danner grundlaget for vort daglige arbejde. Lederne har et særligt ansvar for formidlingen og gennemførelsen af dette værdiprogram, og dets normer for adfærd.

Krænkelser af værdibaserede principper skader vor virksomhed. Af denne grund er alle medarbejdere forpligtede til at indberette enhver manglende overholdelse, tilsidesættelse eller overtrædelse af love og retningslinjer, de bemærker, og indberette disse til de relevante steder. Desuden har eksterne samarbejdspartnere mulighed for at afgive meddelelser anonymt herom på vores hjemmeside.

Af denne grund har vi skabt et EUROPART-dækkende whistleblower-system, der tillader whistlebloweren anonymt at meddele sit anliggende til en fortrolig advokat, som det er forbudt ved lov at prisgive navnet på den pågældende whistleblower.

Her kommer man til whistleblower-systemet!

 

Kontaktperson

Spørgsmål om whistleblower-systemet? Så står følgende personer til rådighed:

Compliance

Anette Struck

Tel.: +45 82282210

E-mail
Facebook
Linkedin