Nærmeste filial i forhold til nuværende position: Ikke muligt at finde

EUROPART PREMIUM PARTS producentgaranti*

*Version 2.0, Stand Januar 2021


§1 Genstand for garantien
EUROPART Materials GmbH (herefter ”EUROPART“) garanterer slutkunden (herefter ”Kunde“) i henhold til angivelserne i de efterfølgende bestemmelser, at det til kunden leverede og efter 01.09.2020 købte produkt af EUROPART mærke ”EUROPART Premium Parts“ (herefter ”Produkt“) indenfor et tidsrum på 3 år mod produktionsmangler i henhold til § 434 i forretningsbetingelserne. For en produktionsmangel skal produktet allerede ved overdragelsen fra EUROPART til køber afvige fra den aftalte beskaffenhed eller beskaffenheden afvige fra hvad der for den aftalte eller almindelige anvendelse er nødvendig og normalt. Foreliggelsen af en sådan mangel skal påvises af kunden.
De deraf foreliggende mangler erstattes af EUROPART efter eget skøn ved reparation eller levering af ny eller renoverede dele eller erstatning af købsprisen. I tilfælde af en levering af ny eller renoveret del skal EUROPART levere en tilsvarende, funktionel og mangelfri del der ikke skal modsvare den mangelfulde del i mærke, model, type og batch.

Andre krav fra kunden mod EUROPART, specielt for skadeserstatning, omkostninger til montering og demontering og evt. følgeskader som nedetider, er udelukket. Kontraktlige og lovpligtige rettigheder for kunden i forhold til respektive sælger er ikke berørt af denne garanti.
Hver køber af produktet i leveringskæden kan gøre krav på denne garanti, specielt også et værksted, der har monteret produktet eller ejer af køretøjet hvor produktet er monteret. Kravet tilhører den part der som den første gør garantikravet gældende. Hvis køretøjets ejer gør garantikravet gældende, starter garantifristen på datoen for montering, i modsat fald på datoen for respektive køb i leveringskæden.

 

§ 2 Garantisag
Krav på denne garanti består kun, når der foreligger en produktmangel, der forelå allerede ved leveringen til første køber. Ikke omfattet af garantien er specielt alle mangler, der først er opstået efter risikooverdragelse, f.eks.

  • enhver art af slitage, specielt også almindelig slitage på produktet,
  • ved ikke faglig korrekt montering eller indstilling af produktet, samt montering ved ikke uddannet personale eller uden brug af det for monteringen påkrævede specialværktøj eller i modstrid med monterings- og vedligeholdelsesforskrifter fra respektive køretøjsproducent eller EUROPART.
  • ved forkert opbevaring eller ved af tredjepart forårsagede skader som transportskader,
  • ved andre ydre påvirkninger som vejr-, natur- og miljøpåvirkninger,
  • ved forkert behandling eller fejlanvendelse, hertil hører også brug af dele i ikke dertil foreskrevne køretøjer eller udenfor køretøjer eller en højere belastning af produktet eller køretøjet end godkendt af køretøjsproducenten og/eller reservedelsproducenten.
  • ved brug af forkerte hhv. uegnede driftsstoffer,
  • ved enhver forarbejdning eller forandring af produktet, specielt også, når fabrikationsnummer er fjernet eller gjort ulæseligt eller eksisterende segl eller laksegl som beskyttelse mod ukorrekte indgreb er brudt eller skadet,
  • ved sulfation, overbelastning og slitage af batterier grundet mangelladning samt for skader der kan føres tilbage til ukorrekt anvendelse, pleje (f.eks. syrestand og/eller vandstand ikke observeret eller brug af forkert lader) og anvendelse (f.eks. forsyningsbatterier i stedet for startbatterier, forkert installation, uegnet tilbehør) eller ukorrekt opbevaring (ved høje hhv.- lave temperaturer uden efterladning) hhv. dybdeafladning.
  • når der er monteret ikke autoriseret udstyr i produktet fra EUROPART

 

§3 Afvikling af garantien
Garantikrav kan kun fremsættes under fremlæggelse af original faktura med købsdato til EUROPART indenfor fristen på to uger efter opstået garantitilfælde eller ved ikke omgående registrerbar fejl indenfor to uger fra dens opdagelse. Herudover skal kunden fremlægge en fuldstændig udfyldt og underskrevet reklamationsanmodning, samt hvis relevant dokumentation for korrekt montering. Kunden skal desuden dokumentere, at produktet og køretøjet hvor det var monteret, er vedligeholdt regelmæssigt i henhold til manualen og efter angivelserne for intervaller fra køretøjsproducenten af en autoriseret kundeservice. Omkostninger til fremsendelse og returnering af produktet påhviler EUROPART.
Hvis EUROPART har angivet en specifik transportør til indsendelse og kunden benytter en anden transportør, dækker EUROPART ikke omkostningerne til forsendelse. Hvis garantikrav fremsættes og en prøvning af produktet ved EUROPART fastslår at der ikke forelå en fejl eller garantikrav af en af de ovennævnte årsager, er EUROPART berettiget til at opkræve et servicegebyr på 100 euro. Dette gælder ikke når kunde dokumenterer, at han ikke kunne være bekendt med omstændighederne for bortfald af garantikrav. Garantiydelser medfører ikke forlængelse af garantiens løbetid, specielt starter der ved erstatningslevering af ny del, men den oprindelige løbetid for den oprindeligt leverede del fortsætter.

§ 4 Retsvalg og retsstand
Denne garanti er underlagt retten i Tyskland. Bestemmelser og forskrifter for international varekøb (CISG - UN købsret) finder ikke anvendelse. Retsstand er Hagen.

 

Downloads:

EUROPART PREMIUM PARTS producentgarant

Garantibegæring

Facebook
Linkedin
Ved at vælge "Acceptere alle cookies" tillader du at, vi bruger cookies og dermed sætte os i stand til at designe vores websteder og deres funktionaliteter ideelt til dig. Du kan også frit vælge, hvilke cookies og behandling du vil tillade. I et sådant tilfælde skal du bekræfte dit valg med knappen "Enig". Hvis du fortsætter med at bruge vores side, acceptere du brugen af cookies. For mere information, se venligst vores side om "Privatlivspolitik". Der kan du se, hvilken data vi bruger til hvilken formål. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke på vores websted
Data beskyttelse
Acceptere valgte cookies Acceptere alle cookies