Nejbližší pobočka u tohoto místa: Není možné zjistit

Vedení společnosti

Způsob vedení společnosti EUROPART se vyznačuje vysokou mírou zodpovědnosti za další rozvoj podniku, za jeho strategické směřování a za uplatňování podnikových hodnot v praxi. Tým vedoucích pracovníků společnosti EUROPART přitom spojuje profesionální know-how a dlouholeté zkušenosti se zodpovědným jednáním a osobní angažovaností. Způsob, jakým je společnost EUROPART vedena, je tedy synonymem pro podnikovou politiku orientovanou na zákazníky, růst a trvalou udržitelnost.

Olaf Giesen
Výkonný ředitel (Chief Executive Officer)

Od března 2018 je Olaf Giesen zodpovědný jako výkonný ředitel (CEO) za řízení koncernu EUROPART. V minulosti řídil jako jednatel společnosti EUROPART Trading GmbH distribuci v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku a Lucembursku (střední Evropa). Pan Giesen pracuje u společnosti EUROPART od roku 2014 a byl již předtím vedoucím distribuce v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V této funkci řídil exponované distribuční projekty společnosti EUROPART a byl zodpovědný za více 50 poboček včetně všech společných podniků a kooperačních partnerů, tak i za obchodní vedení společnosti SCHLOSSER EUROPART s jejími pobočkami v Berlíně a okolí.

Před svým nástupem ke společnosti EUROPART zastával funkci jednatele zodpovídajícího za oblast odbytu a oblast Category Management u společnosti Auto Teile Unger (ATU) a jednatele u společnosti PV Automotive. Ve své poslední funkci působil jako jednatel u společnosti Hofmeister & Meincke.

Sebastian Kamphaus
Director Category Management

Sebastian Kamphaus je od února 2018 zodpovědný jako vedoucí managementu kategorií (Director Category Management) za zdroje, produktový management, tvorbu cen a rozvoj dodavatelů. Sebastian Kamphaus pracuje pro společnost EUROPART od roku 2013. Založil nový úsek mezinárodních zdrojů (international sourcing), ke kterému patří oddělení zdrojů, managementu kvality, technického a strategického školení, jakož i  EUROPART Consulting Ltd. V Asii. V rámci této funkce byl navíc zodpovědný za další vývoj a určování pozice vlastní značky EUROPART Premium Parts. Od prosince 2017 kromě toho vedl úsek techniky motorových vozidel v rámci úseku management kategorií (category management). Před nástupem do společnosti EUROPART sbíral diplomovaný podnikový ekonom zkušenosti v rámci odvětví a zdrojů kromě jiného u Grohe Water Technologies a Bilstein Group.

Dr. Reiner Schmitz
Ředitel dodavatelského řetězce (Director Supply Chain)

Dr. Reiner Schmitz zastává od dubna 2018  funkci ředitele dodavatelského řetězce. Promovaný inženýr pracoval předtím pro konkurenční společnost WM SE / Trost Fahrzeugteile jako ředitel pro podnikové zásobování (Director Corporate Replenishment). Ve společnosti Japan Tobacco International zastával několik vedoucích funkcí v oblasti dodavatelského řetězce, informačních technologií a dodržování vnitropodnikových předpisů (Compliance). Ve společnosti Vaillant byl zodpovědný za zavedení nového systému řízení pro dodavatelský řetězec a za koncernovou logistiku.

Katrin Nüsse
Ředitel právního oddělení (Director of Legal Affairs)

Od října 2018 je Katrin Nüsse jako ředitelka oddělení právních záležitostí zodpovědná ve společnosti EUROPART za oblast práva, nemovitostí, pojištění a SHEQ. Vystudovaná advokátka, která začala v roce 2012 jako vedoucí právního oddělení, vytvořila pro společnost právně nezbytné normy a procesní struktury a podílela se na významných strukturálních změnách a akvizicích skupiny EUROPART. Díky své práci jako právní zástupkyně ve společnosti Metro AG s sebou přináší zkušenosti z oblasti velkoobchodu. Jako advokátka poskytuje poradenství ve všech oblastech hospodářského práva.

Facebook