Nejbližší pobočka u tohoto místa: Není možné zjistit

Vedení společnosti

Způsob vedení společnosti EUROPART se vyznačuje vysokou mírou zodpovědnosti za další rozvoj podniku, za jeho strategické směřování a za uplatňování podnikových hodnot v praxi. Tým vedoucích pracovníků společnosti EUROPART přitom spojuje profesionální know-how a dlouholeté zkušenosti se zodpovědným jednáním a osobní angažovaností. Způsob, jakým je společnost EUROPART vedena, je tedy synonymem pro podnikovou politiku orientovanou na zákazníky, růst a trvalou udržitelnost.

Olaf Giesen
Výkonný ředitel (Chief Executive Officer)

Od března 2018 je Olaf Giesen zodpovědný jako výkonný ředitel (CEO) za řízení koncernu EUROPART. V minulosti řídil jako jednatel společnosti EUROPART Trading GmbH distribuci v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku a Lucembursku (střední Evropa). Pan Giesen pracuje u společnosti EUROPART od roku 2014 a byl již předtím vedoucím distribuce v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V této funkci řídil exponované distribuční projekty společnosti EUROPART a byl zodpovědný za více 50 poboček včetně všech společných podniků a kooperačních partnerů, tak i za obchodní vedení společnosti SCHLOSSER EUROPART s jejími pobočkami v Berlíně a okolí.

Před svým nástupem ke společnosti EUROPART zastával funkci jednatele zodpovídajícího za oblast odbytu a oblast Category Management u společnosti Auto Teile Unger (ATU) a jednatele u společnosti PV Automotive. Ve své poslední funkci působil jako jednatel u společnosti Hofmeister & Meincke.

Srdan Jeremic
Finanční ředitel (Chief Financial Officer)

Od března 2018 zastává pan Srdan Jeremic funkci CFO skupiny EUROPART. Diplomovaný podnikový ekonom a inženýr ekonomie bude odpovídat ve své funkci za oblasti dodavatelského řetězce, controllingu, IT, právního úseku, systému účetnictví a projektový management. Pan Jeremic předtím působil jako výkonný viceprezident pro finance a administrativu (CFO) ve společnosti RLG Group München a kromě jiného i jako obchodní ředitel centra sdílených služeb ve společnosti Rhenus Assets and Service GmbH & Co. KG. Navíc převzal pan Jeremic zodpovědnost v pozici CFO Western Europe u společnosti DHL Exel Supply Chain Western Europe, poté co byl původně činný ve vedoucích funkcích v obchodním sektoru kromě jiného pro společnosti Quelle a EDEKA.

Sebastian Kamphaus
Director Category Management

Sebastian Kamphaus je od února 2018 zodpovědný jako vedoucí managementu kategorií (Director Category Management) za zdroje, produktový management, tvorbu cen a rozvoj dodavatelů. Sebastian Kamphaus pracuje pro společnost EUROPART od roku 2013. Založil nový úsek mezinárodních zdrojů (international sourcing), ke kterému patří oddělení zdrojů, managementu kvality, technického a strategického školení, jakož i  EUROPART Consulting Ltd. V Asii. V rámci této funkce byl navíc zodpovědný za další vývoj a určování pozice vlastní značky EUROPART Premium Parts. Od prosince 2017 kromě toho vedl úsek techniky motorových vozidel v rámci úseku management kategorií (category management). Před nástupem do společnosti EUROPART sbíral diplomovaný podnikový ekonom zkušenosti v rámci odvětví a zdrojů kromě jiného u Grohe Water Technologies a Bilstein Group.

Facebook