Nejbližší pobočka u tohoto místa: Není možné zjistit

Vedení společnosti

Způsob vedení společnosti EUROPART se vyznačuje vysokou mírou zodpovědnosti za další rozvoj podniku, za jeho strategické směřování a za uplatňování podnikových hodnot v praxi. Tým vedoucích pracovníků společnosti EUROPART přitom spojuje profesionální know-how a dlouholeté zkušenosti se zodpovědným jednáním a osobní angažovaností. Způsob, jakým je společnost EUROPART vedena, je tedy synonymem pro podnikovou politiku orientovanou na zákazníky, růst a trvalou udržitelnost.

Olaf Giesen
Výkonný ředitel (Chief Executive Officer)

Od března 2018 je Olaf Giesen zodpovědný jako výkonný ředitel (CEO) za řízení koncernu EUROPART. V minulosti řídil jako jednatel společnosti EUROPART Trading GmbH distribuci v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku a Lucembursku (střední Evropa). Pan Giesen pracuje u společnosti EUROPART od roku 2014 a byl již předtím vedoucím distribuce v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V této funkci řídil exponované distribuční projekty společnosti EUROPART a byl zodpovědný za více 50 poboček včetně všech společných podniků a kooperačních partnerů, tak i za obchodní vedení společnosti SCHLOSSER EUROPART s jejími pobočkami v Berlíně a okolí.

Před svým nástupem ke společnosti EUROPART zastával funkci jednatele zodpovídajícího za oblast odbytu a oblast Category Management u společnosti Auto Teile Unger (ATU) a jednatele u společnosti PV Automotive. Ve své poslední funkci působil jako jednatel u společnosti Hofmeister & Meincke.

Sebastian Kamphaus
Director Category Management

Sebastian Kamphaus je od února 2018 zodpovědný jako vedoucí managementu kategorií (Director Category Management) za zdroje, produktový management, tvorbu cen a rozvoj dodavatelů. Sebastian Kamphaus pracuje pro společnost EUROPART od roku 2013. Založil nový úsek mezinárodních zdrojů (international sourcing), ke kterému patří oddělení zdrojů, managementu kvality, technického a strategického školení, jakož i  EUROPART Consulting Ltd. V Asii. V rámci této funkce byl navíc zodpovědný za další vývoj a určování pozice vlastní značky EUROPART Premium Parts. Od prosince 2017 kromě toho vedl úsek techniky motorových vozidel v rámci úseku management kategorií (category management). Před nástupem do společnosti EUROPART sbíral diplomovaný podnikový ekonom zkušenosti v rámci odvětví a zdrojů kromě jiného u Grohe Water Technologies a Bilstein Group.

Patrick Golder
Ředitel oddělení mezinárodních lidských zdrojů

Patrick Golder je od srpna 2018 ředitelem oddělení mezinárodních lidských zdrojů u společnosti EUROPART.  Již od roku 2001 zastával vedoucí funkce v oblasti lidských zdrojů. Nejdříve pracoval pro společnost ZF, kde měl globální zodpovědnost a podílel se na mezinárodních projektech. V roce 2009 začal pracovat pro společnost VOLVO Trucks. Tam převzal funkci vedoucího personálního oddělení prodeje a služeb pro region D-A-CH. Od roku 2013 měl operativně zodpovědnost za regionální společnosti v Bádensku-Württembersku, Bavorsku a Hesensku.  Od roku 2016 byl vedoucím oddělení dílen/servisních služeb v Německu.

Dr. Reiner Schmitz
Ředitel dodavatelského řetězce (Director Supply Chain)

Dr. Reiner Schmitz zastává od dubna 2018  funkci ředitele dodavatelského řetězce. Promovaný inženýr pracoval předtím pro konkurenční společnost WM SE / Trost Fahrzeugteile jako ředitel pro podnikové zásobování (Director Corporate Replenishment). Ve společnosti Japan Tobacco International zastával několik vedoucích funkcí v oblasti dodavatelského řetězce, informačních technologií a dodržování vnitropodnikových předpisů (Compliance). Ve společnosti Vaillant byl zodpovědný za zavedení nového systému řízení pro dodavatelský řetězec a za koncernovou logistiku.

Facebook