Bezpečnost práce

Stále větší význam je přikládán požadavkům na zvyšování bezpečnosti práce, které jsou například v Německu stanoveny v Zákoně o bezpečnosti práce (ArbSchG). A to zcela oprávněně: Podle odhadů Mezinárodní organizace práce (ILO, International Labour Organization) při OSN umírá ročně více než 2,3 milionu lidí na následky úrazů nebo nemocí souvisejících s výkonem povolání. Proto společnost EUROPART věnuje oblasti ochrany práce zvýšenou pozornost a ve svém programu dodávek ji vede jako samostatný obor.

Ochranné oděvy pro všechny situace

Sortiment pokrývá prakticky všechny činnosti v oblastech dopravy a servisních dílen. Pracovní oděvy jsou dodávány v četných variantách, které zahrnují doslova vše od hlavy až k patě: od čepic, přileb a dalších pokrývek hlavy přes nepromokavé bundy a kalhoty s laclem až po bezpečnostní obuv. Nabídka osobních ochranných prostředků společnosti EUROPART zahrnuje také široký sortiment ochranných brýlí (i ve formě kompletního svářečského vybavení) a chráničů sluchu. Dýchací cesty, v závislosti na konkrétních požadavcích, jsou chráněné maskami proti jemnému prachu nebo polomaskami či celoobličejovými maskami.

První pomoc a ochrana životního prostředí

Program zahrnuje zhruba 60 různých ochranných rukavic, od jednorázových rukavic až po rukavice z kůže nappa pro ochranu při svařování v atmosférách ochranných plynů. Dalšími stěžejními tématy jsou ochrana životního prostředí, první pomoc a vybavení pracovišť. Obě posledně jmenované oblasti pokrývá společnost EUROPART širokým sortimentem, který zahrnuje mimo jiné lékárničky, kufříky první pomoci, stanice pro vyplachování očí, rohože pro různá pracoviště a podlahové krytiny. Téma ochrany životního prostředí obsahuje mimo jiné prostředky k vázání uniklých olejů a nádoby k nouzovému jímání kapalin, aby bylo možno v závažných případech zachycovat škodlivé látky, než se tyto dostanou do životního prostředí.

???storefinder.teaser.title???

???storefinder.teaser.text???

???storefinder.teaser.callbackappointment???

???ewos.login.title???

???ewos.login.text???

Výběr položek z kategorie Bezpečnost práce

Najít všechny položky z kategorie Bezpečnost práce v on-line obchodu EUROPART

???nextpage???
Facebook