Nejbližší pobočka u tohoto místa: Není možné zjistit

Bezpečnost práce

Stále větší význam je přikládán požadavkům na zvyšování bezpečnosti práce, které jsou například v Německu stanoveny v Zákoně o bezpečnosti práce (ArbSchG). A to zcela oprávněně: Podle odhadů Mezinárodní organizace práce (ILO, International Labour Organization) při OSN umírá ročně více než 2,3 milionu lidí na následky úrazů nebo nemocí souvisejících s výkonem povolání. Proto společnost EUROPART věnuje oblasti ochrany práce zvýšenou pozornost a ve svém programu dodávek ji vede jako samostatný obor.

Ochranné oděvy pro všechny situace

Sortiment pokrývá prakticky všechny činnosti v oblastech dopravy a servisních dílen. Pracovní oděvy jsou dodávány v četných variantách, které zahrnují doslova vše od hlavy až k patě: od čepic, přileb a dalších pokrývek hlavy přes nepromokavé bundy a kalhoty s laclem až po bezpečnostní obuv. Nabídka osobních ochranných prostředků společnosti EUROPART zahrnuje také široký sortiment ochranných brýlí (i ve formě kompletního svářečského vybavení) a chráničů sluchu. Dýchací cesty, v závislosti na konkrétních požadavcích, jsou chráněné maskami proti jemnému prachu nebo polomaskami či celoobličejovými maskami.

První pomoc a ochrana životního prostředí

Program zahrnuje zhruba 60 různých ochranných rukavic, od jednorázových rukavic až po rukavice z kůže nappa pro ochranu při svařování v atmosférách ochranných plynů. Dalšími stěžejními tématy jsou ochrana životního prostředí, první pomoc a vybavení pracovišť. Obě posledně jmenované oblasti pokrývá společnost EUROPART širokým sortimentem, který zahrnuje mimo jiné lékárničky, kufříky první pomoci, stanice pro vyplachování očí, rohože pro různá pracoviště a podlahové krytiny. Téma ochrany životního prostředí obsahuje mimo jiné prostředky k vázání uniklých olejů a nádoby k nouzovému jímání kapalin, aby bylo možno v závažných případech zachycovat škodlivé látky, než se tyto dostanou do životního prostředí.

Najít pobočku společnosti EUROPART nebo servisní dílnu

Dohodnout termín zpětného volání

Náš online obchod pro profesionály užitkových vozů

Jednoduše proveďte objednávku prostřednictvím dílenského systému online (EWOS) společnosti EUROPART

Výběr položek z kategorie Bezpečnost práce

Najít všechny položky z kategorie Bezpečnost práce v on-line obchodu EUROPART

Další stránka
Facebook
Instagram
Výběrem "Souhlasit se všemi cookies" nám dáváte možnost co nejvíce přizpůsobit naše stránky vašim potřebám. Sami si můžete vybrat, které cookies nám umožníte využívat. V takovém případě, potvrďte Váš výběr tlačítkem "Souhlasit". Pokud budete pokračovat na naše stránky, souhlasíte s využitím cookies. Více informací najdete na naší stránce "Privacy Policy". Zde najdete informace, jaká data a pro jaké účely využíváme. A samozřejmě, váš souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.
Ochrana dat
Souhlasit s vybranými cookies Souhlasit se všemi cookies