Nejbližší pobočka u tohoto místa: Není možné zjistit

Náhradní díly pro podvozky nákladních vozidel

Společnost EUROPART nabízí rozsáhlý sortiment náhradních dílů pro podvozky nákladních vozidel. Spektrum začíná šrouby a maticemi kol, pokračuje náhradními díly pro nápravy, jako například sadami ložisek kol nebo kompaktními ložisky, a je završeno dalšími specifickými komponentami náprav, mezi které patří trojúhelníková či obdélníková ramena náprav, nebo nejrůznějšími sadami pro opravy nápravových rejdových čepů a uložení hnacích hřídelů, přičemž tento výčet ještě zdaleka není vyčerpávající. Společnost EUROPART dodává rovněž velké množství řídicích a tlumicích komponent, jako například spojovací tyče řízení nebo tlumiče odpružení, a navíc má trvale v pohotovosti komponenty odpružení všeho druhu: nejrůznější vzduchové pružiny, spony pružin, pružinová ložiska nebo ocelové pružiny.

Pružiny a tlumiče

Úkolem odpružení a tlumení je zejména zajištění bezpečných a stabilních jízdních vlastností při současném zachování jízdního komfortu. Zavěšení kol tedy funguje za prvé jako zprostředkující článek mezi dynamickou hmotou vozidla a koly, která jsou ve styku s vozovkou. Za druhé musí být zavěšení kol zároveň schopno tlumit rázy, které jsou do vozidla přenášeny z vozovky, takovým způsobem, aby podvozek a tedy i nástavba a kabina řidiče byly vystaveny pouze minimálním vibracím.

Vzduchové odpružení nebo odpružení listovými pružinami

Samotné zavěšení kol přitom v podstatě sestává z prvků, jimiž jsou odpružení (obvykle odpružení listovými pružinami nebo vzduchové odpružení), tlumení (tlumiče odpružení), ramena náprav a nosič kola, které tvoří soustavu zajišťující vedení a tlumení. U odpružení listovými pružinami je přenášení sil souvisejících s vedením kola v podélném i příčném směru zajišťováno sadou listových pružin. V případě vzduchového odpružení jsou pro bezpečné vedení kola potřebné dodatečné prvky, jakými jsou ramena nápravy a stabilizátory. Ramena přitom slouží k vedení příslušné nápravy, zatímco stabilizátory omezují rozkývání v příčném směru.

Řídicí náprava a hnací náprava

Ústředním prvkem zavěšení kol jsou nápravy, jelikož jsou páteří soustavy nesoucí kola. Stejně jako součásti odpružení, tlumení a řízení patří i nápravy k neodpruženým hmotám nákladního vozidla. Přitom mohou být charakterizovány čtyřmi způsoby: buď řízené nebo neřízené a současně buď poháněné nebo nepoháněné. Jako řízené přední nápravy se běžně používají tuhé nápravy kol, které jsou obvykle opatřeny zalomením majícím dvojí účel: jednak poskytovat více prostoru pro motor a jednak umožňovat použití co nejnižší konstrukční výšky rámu. V případě zadních náprav nákladních vozidel se zpravidla jedná rovněž o tuhé nápravy, u kterých se prosadila koncepce nedělené tuhé nápravy (hlava nápravy je namontovatelná a nastavitelná vně skříně nápravy).

Náprava s hypoidním stálým převodem nebo náprava s vnějším kolovým planetovým převodem

U silničních vozidel se již v dnešní době montují téměř výlučně nápravy s hypoidním stálým převodem (diferenciál s kuželovými koly v rozvodovce zajišťující stálý převod), jejichž výhody spočívají ve vysoké mechanické účinnosti a nízké vlastní hmotnosti. S nápravami s vnějším kolovým planetovým převodem (tedy s přídavným redukčním planetovým převodem v náboji nosiče kola) se lze setkat hlavně u stavebních strojů, kde pro setrvávání u této tradiční konstrukce existuje dobrý důvod: jednak u této konstrukce dochází k menšímu zatěžování hnacích hřídelů, což může být velmi výhodné při jízdě v terénu, a jednak tento konstrukční princip obecně umožňuje použití diferenciálu o menších rozměrech. A právě tato skutečnost přináší ještě další prospěch, jímž je větší světlá výška vozidla.

Najít pobočku společnosti EUROPART nebo servisní dílnu

Dohodnout termín zpětného volání

Náš online obchod pro profesionály užitkových vozů

Jednoduše proveďte objednávku prostřednictvím dílenského systému online (EWOS) společnosti EUROPART

Výběr položek z kategorie Náhradní díly pro podvozky nákladních vozidel

Najít všechny položky z kategorie Náhradní díly pro podvozky nákladních vozidel v on-line obchodu EUROPART

Další stránka
Facebook
Instagram
Výběrem "Souhlasit se všemi cookies" nám dáváte možnost co nejvíce přizpůsobit naše stránky vašim potřebám. Sami si můžete vybrat, které cookies nám umožníte využívat. V takovém případě, potvrďte Váš výběr tlačítkem "Souhlasit". Pokud budete pokračovat na naše stránky, souhlasíte s využitím cookies. Více informací najdete na naší stránce "Privacy Policy". Zde najdete informace, jaká data a pro jaké účely využíváme. A samozřejmě, váš souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.
Ochrana dat
Souhlasit s vybranými cookies Souhlasit se všemi cookies