Най-близо стоящия филиал до Вашето местоположение: Не може да се установи

Станете доставчик

Като водещ търговец на резервни части за товарни автомобили и автобуси, принадлежности и сервизно оборудване в Европа, ние постоянно търсим нови продукти за допълване на нашата обширна номеклатура. Вие сте производител на резервни части или принадлежности за товарни автомобили, транспортери, ремаркета и автобуси и желаете продуктите ви да влязат в асортимента на EUROPART? Тогава се свържете с нас още днес.

1
2
3
4
5
6
7

Общи информации за производителя

@

Допълнителна водеща информация

Служител

Лице за контакти (моля приложете организационната схема)

@
@
@
@
@

Инвестиции в EUR

Оборот на фирмата в EUR

Оборот на фирмата по пазари в%

Оборот на фирмата разделено OEM - IAM в %

Място на производство

Машинен парк (Моля посочете в отделен документ)

Производствена програма

Маркиране на артикулите

Патенти

Споразумение за използване при патенти

Управление на качеството (Моля, приложете копие)

Сертифициране по DIN ISO 9001 е минималното изискване за вашата компания по отношение на системата за управление на качеството. Ако нямате такова, не можете да бъдете разглеждан като наш доставчик!

Съдоставчик

Какво е минималното изискване към вашите доставчици по отношение на системата за качество?
Сертифициране по DIN ISO 9001 е минималното изискване за вашата компания по отношение на системата за управление на качеството. Ако нямате такова, не можете да бъдете разглеждан като наш доставчик!

Структура на доставчиците в %

???other.insurance???

Клиенти

5 най-големи OEM клиенти

5 най-големи IAM клиенти

С изпращането потвърждавате достоверността на данните за доставчика!