Най-близо стоящия филиал до Вашето местоположение: Не може да се установи

EUROPART – Система за подаване на сигнали за нарушение

В днешно време темата за съответствието е широко обсъждана. Но какво значение изобщо носи този термин? Под „съответствие“ се разбира създаването на политики и кодекси за поведение.

 

Какво конкретно означава това за EUROPART?

Всички директори, ръководители и служители на компанията са длъжни да спазват законовите изисквания, ценностната система и нормите на поведение. При нас те са заложени в Кодекса за поведение. Всички служители трябва да се запознаят със съдържанието на настоящата политика, да я разбират и да следват нейните правила. Това се налага, тъй като ценностната система и кодексът за поведение изграждат основата на нашата ежедневна работа. Ръководителите носят особена отговорност за предаването и изпълнението на ценностната система и кодекса за поведение.

Нарушенията на корпоративните ценностни принципи вредят на компанията. Поради тази причина всички служители са длъжни да съобщават на компетентните органи за всяко забелязано от тях неспазване, незачитане или нарушение на законите и политиките. Нашите външни бизнес партньори могат също да подават анонимни сигнали на уебсайта ни.

С оглед на това създадохме система за подаване на сигнали за нарушения в целия концерн EUROPART, чрез която сигнализиращите могат анонимно да съобщят на доверен адвокат, който няма законовото право да оповестява името на сигнализиращия.

Напред към системата за подаване на сигнали за нарушение!

Лице за контакт

Имате въпроси във връзка със системата за подаване на сигнали за нарушение? В такъв случай можете да се обърнете към следните лица:

съответствие

Nikolay Dimitrov

Somokovsko Chaussee 2

1138 Sofia

E-Mail