Dichtsbijzijnde filiaal t.o.v. huidige plaats: Niet vindbaar

Update: Bijkomende constructeursvrijgave voor EUROPART

Hagen, 10.04.2017

EUROPART motorolie NFZ 5W-30 is nu beschikbaar met de volgende constructeursgoedkeuringen: vrijgegeven voor MAN (3271-1 M en verlenging M 3477). 
Motor-, transmissie- en hydraulische oliën van EUROPART hebben reeds de constructeursvrijgave ontvangen van Mercedes-Benz, MAN, Renault Trucks, ZF Mack en Volvo! Klanten kunnen er voor 100% op vertrouwen dat EUROPART oliën geschikt zijn voor hun voertuigen (overeenkomstig de vrijgave). Lees meer

Door het selecteren van “Alle cookies accepteren” geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken waarmee wij onze websites en de functionaliteit daarvan ideaal voor u vorm kunnen geven. U bent ook vrij om te kiezen welke cookies en verwerking u wilt toestaan. Bevestig in een dergelijk geval uw keuze door middel van de knop “Accepteren”. Wanneer u verder gebruik maakt van onze website accepteert u het gebruik van cookies. Voor meer informatie kunt u ons “Privacybeleid” raadplegen. Daar kunt u zien welke gegevens we gebruiken voor welke doeleinden. Daarnaast hebt u op de website te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of te wijzigen.
Privacybeleid
Geselecteerde cookies accepteren Alle cookies accepteren