Dichtsbijzijnde filiaal t.o.v. huidige plaats: Niet vindbaar

EUROPART – klokkenluidersysteem

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over ‘compliance’. Maar wat betekent compliance eigenlijk? Onder ‘compliance’ verstaan wij de samenvatting van richtlijnen en gedragsnormen.

 

Maar wat houdt dat in voor EUROPART?

Alle managing directors, leidinggevenden en medewerkers van onze onderneming zijn verplicht om de wettelijke voorschriften, de regels rond normen en waarden, en de gedragsnormen na te leven. Deze zijn bij ons samengevat in de ‘Code of Conduct’. Alle medewerkers dienen zich vertrouwd te maken met de inhoud van deze richtlijn, de inhoud te kennen en dienovereenkomstig te handelen. Want deze richtlijn met zijn regels rond normen en waarden en gedragsnormen, vormt de basis voor onze dagelijkse werkzaamheden. Alle leidinggevenden zijn daarbij als eerste verantwoordelijk, deze ‘Code of Conduct’ onder de aandacht van de medewerkers te brengen en te implementeren.

Het niet naleven van onze op waarden en normen gebaseerde business principes, is schadelijk voor onze onderneming. Alle medewerkers zijn dan ook verplicht, het niet naleven, minachten of schenden van wetten en richtlijnen, door te geven aan het betreffende, daarvoor bedoelde meldingspunt. Ook externe zakenrelaties kunnen via onze website, kwesties anoniem aan de orde stellen.

Daarom hebben wij een voor alle vestigingen van EUROPART geldend klokkenluidersysteem opgezet. De klokkenluider kan eventuele onregelmatigheden anoniem doorgeven aan een vertrouwenspersoon, die wettelijk gezien, de naam van de klokkenluider niet bekend mag maken.

Klik hier voor het klokkenluidersysteem!

Contactpersonen

Heeft u vragen over het klokkenluidersysteem? Dan zijn de volgende personen u graag van dienst:

Cecile Dusepulchre

Zone Industrielle des Hauts-Sarts,
1ère Avenue No 285

4040 Herstal/Liège

E-Mail