Cégközpontok Magyarország:
EUROPART Hungária Kft.
Besence u. 8
1181 Budapest
Tel.: +36 1297 1820
Fax: +36 1297 1835


EUROPART Holding GmbH
Martinstraße 13
58135 Hagen
Tel.: +49 2331 3564 0
Fax: +49 2331 3564 91499
E-mail: info@europart.net
Internet: www.europart.net

 

Jegyzésre jogosult ügyvezetők:
Pierre Fleck (CEO)
Andreas Rode (CFO)

Cégbíróság: Hágai Járásbíróság Cégjegyzékszám HRB 1120
Általános forgalmi adó azonosítószáma a német általános forgalmi adóról szóló törvény 27. §-a szerint: DE 125130327

A tartalomért felelős az MDStV (A médiaszolgáltatásról szóló állami szerződés) § 10  3. bekezdése szerint felelős:
Stefanie Schmidt, Head of Marketing  
EUROPART Trading GmbH
Martinstraße 13
58135 Hagen

 

Felelős az adatfeldolgozásért:
EUROPART Trading GmbH
Martinstraße 13
58135 Hagen
Telefon: +49 2331 3564 0
Telefax: +49 2331 3564 91499
E-mail: info@europart.net
Internet: www.europart.net


Általános rendelkezések
A EUROPART ezt az internetes megjelenést piaci okokból tartja fent, valamint a nyilvánosság általános tájékoztatása érdekében, különös tekintettel a cégre és a kínált termékekre nézve.

A EUROPART nem vállal semmilyen felelősséget a felkínált információk tartalmára, aktualitására, pontosságára, teljességére vagy minőségére tekintettel.

A EUROPART nem vállal felelősséget semmi nemű anyagi vagy eszmei kárért, amely a hibás és/vagy hiányos információk felhasználásából ered, kivéve, ha a EUROPART szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő tevékenysége lenne bizonyítható. Valamennyi ajánlat önkéntes és kötelezettség nélküli. A EUROPART fenntartja magának a jogot valamennyi olyan információ, ajánlat, megrendelés, javaslat, véleményezés és/vagy egyéb hozzászólás, amelyet harmadik személy a EUROPART internetes megjelenésével kapcsolatban a EUROPART rendelkezésére bocsát, visszautasítására valamint arra, hogy azt se nyilvánosságra ne hozza, se használja. EUROPART kifejezetten fenntartja magának a jogot az internetes megjelenés, annak részei, a rendelkezésre bocsátott információk és/vagy az ott megjelent ajánlatok bejelentés és/vagy utalás nélküli, bármikori megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére vagy a nyilvánosságra hozatal időszakos vagy végleges visszavonására.


Linkek a EUROPART internetes oldalaihoz
Amennyiben harmadik személy a EUROPART internetes oldalaihoz szeretne linket létrehozni, előzetesen meg kell szerezni a EUROPART írásos engedélyét. A EUROPART kifejezett írásos engedélye nélkül link létrehozása a EUROPART internetes oldalaihoz nem engedélyezett. Amennyiben a EUROPART engedélyezi egy a EUROPART internetes oldalaihoz való link létrehozását, a EUROPART kezdeményezni fogja egy megfelelő megállapodás megkötését. A EUROPART kifejezett írásos engedélye nélkül link létrehozása a EUROPART internetes oldalaihoz nem engedélyezett. E megállapodás megkötése előtt a EUROPART internetes oldalaihoz való link létrehozása nem engedélyezett.

Amennyiben a fennálló feltételeket megszegve létrehoznának egy, az EUROPART internetes oldalaihoz való linket, a harmadik személy felel valamennyi ebből eredő anyagi és/vagy eszmei kárért.

A fent említett feltételek az EUROPART internetes oldalaira mutató link létrehozása mellett az ezen oldalak tartalmának bárminemű egyéb alkalmazására és/vagy felhasználására is vonatkoznak.

Hiperlinkek
A EUROPART harmadik személy internetes oldalain ("hiperlinkek") való közvetlen és/vagy közvetett utalásért csak a TDG (A távközlési szolgáltatásokról szóló törvény) (3), 8-11§§ ill. MDStV (A médiaszolgáltatásról szóló állami szerződés) 6-11§ szerint leírt feltételek mellett vállal felelősséget. Az EUROPART a saját tartalomért a TDG (A távközlési szolgáltatásokról szóló törvény) (1) 8§ ill. a MDStV (1) 6§ szerint felelős. Az EUROPART csak az érintett harmadik személy beleegyezésével, a szerzői/megjelölésre vonatkozó jog tiszteletben tartása mellett hoz létre hiperlinket. Az ide vonatkozó jog érvényes, ha harmadik személy internetes oldalainak tartalma az EUROPART internetes oldalain jelenne meg.

A EUROPART kifejezetten utal arra, hogy egy hiperlink létrehozásának mindenkori időpontjában a EUROPART nem volt birtokában a harmadik személy érintett internetes oldalának semmilyen törvénybe ütköző tartalmáról. Amennyiben az EUROPART a harmadik személy olyan törvénybe ütköző tartalmáról tudomást szerez, amelyek az EUROPART internetes oldalairól közvetlenül vagy közvetve elérhetők, az EUROPART ezeket a törvénybe ütköző tartalmakat azonnal eltávolítja és leállítja valamennyi az EUROPART internetes oldalairól arra való elérhetőségi lehetőséget.

Amennyiben utólag kiderülne harmadik személy közvetlenül vagy közvetve összeköttetésben álló internetes oldalainak az EUROPART által nem ismert törvénybe ütköző tartalma, az EUROPART már jelen ponton kifejezetten elhatárolja attól magát. Harmadik személy ilyen internetes oldalainak használata kifejezetten saját felelősségre történik.

Szerzői/megjelölésre vonatkozó jogok
Valamennyi az EUROPART internetes oldalaiból eredő és/vagy ott megjelenő szerzői és megjelölésre vonatkozó jogok az EUROPART ill. a mindenkori jogbirtokos számára fenntartva. Ez különösen érvényes a szövegekre, képekre, ábrákra, hang-, videó- és animaciós fileokra valamint szerkesztésére. Az EUROPART internetes oldalak tartalma sem üzleti, sem magán használatra nem másolhatók, nem változtathatók meg, nem sokszorosíthatók és/vagy egyéb más módon nem használhatók, különösen nem egyéb elektromos és/vagy nyomtatott publikációban, kivéve, ha az EUROPART ahhoz előzetesen kifejezett írásbeli engedélyét adta. Az EUROPART internetes oldalak egyes vagy több tartalmának engedélytelen felhasználását az EUROPART büntető- és polgári jogi útra tereli. Az ez ellen vétők felelnek az EUROPART bármilyen a vétkes tevékenységből eredő káráért.

Az EUROPART figyel az EUROPART internetes oldalain harmadik személy szerzői és megjelölésre vonatkozó jogainak betartására, különös tekintettel az EUROPART által felhasznált szövegek, képek, ábrák, hang-, videó- és animációs fileok valamint azok szerkesztésére. Harmadik személy szerzői és megjelölésre vonatkozó jogai teljesen a mindenkori jogtulajdonos bírtokában marad, amennyiben az EUROPART internetes megjelenésének keretében harmadik személy internetes oldalaihoz vezető linkeket helyeznének el.

A felelősségre való utalás: Alapos tartalmi ellenőrzés ellenére nem vállalunk felelősséget külső linkek tartalmáért. Az így megkeresett oldal tartalmáért kizárólag annak terjesztője felelős.
Márka-partnerünk